odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Senát

Bratři a sestry, nazdar! Senátoři si připomněli Památný den sokolstva

Bratři a sestry, nazdar! Senátoři si připomněli Památný den sokolstva

08.10.2022

řed jedenaosmdesáti lety se gestapo pokusilo zlikvidovat Sokol. O dvacet let později to zkusili i komunisté. Ale Sokol přežil! Přežil především proto, že byl postaven na zásadách a hodnotách, které neztratily dodnes nic ze své platnosti. 1. místopředseda Senátu PČR Jiří Růžička se zúčastnil pietní vzpomínky u příležitosti Památného dne sokolstva.

„Nazdar“

bylo to první, co mě před téměř sedmdesáti lety zaujalo při vstupu do tělocvičny vršovické sokolovny. Je to nesmírně dávno, ale dodnes cítím tu zvláštní vůni kožených žíněnek, metacích stolů, koňů a dalšího nářadí, směs prachu a potu, které jsou pro tělocvičny tak typické. A také mě pálí nárty při vzpomínce na šplhání po vyleštěných dřevěných tyčích a v uších zní slavný sokolský pozdrav!

Byla první polovina padesátých let a malý kluk ve mně tenkrát netušil, co všechno Sokol pro český národ znamenal:
jak důležitou roli hrál při formování moderního českého národa v druhé polovině 19. století
jak moc se podílel na vytváření naší národní identity
že se podílel na vzniku Československých legií za 1. světové války a na vzniku Československa
ani to, že v noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří ještě byli na svobodě, a odvezlo je do věznic a koncentráků, odkud se už velká část z nich nikdy nevrátila…

Ten malý kluk ve mně tenkrát netušil ani to, že za pár měsíců už nebude moct chodit do Sokola, protože bude rozhodnutím ÚV KSČ v roce 1956 zrušen a nahrazen ČSTV…

A také ten malý kluk nechápal, proč maminka pečlivě uložila svůj sokolský cvičební úbor hluboko do skříně a táta si zkoušel sokolský kroj jen doma před zrcadlem a nikam ho nenosil…

Přes to všechno Sokol přežil a dnes patří s více než 160 tisíci členy mezi největší občanská sdružení v naší zemi. Přežil především proto, že byl postaven na zásadách a hodnotách, které neztratily ani dnes nic ze své platnosti.

Sokol vždy stál na straně demokracie a svobody, obětavě hájil vlast a rozvíjel zdravý duch v zdravém těle.

Od založení Sokola uplynulo 160 let, od řádění gestapa, které si dnes připomínáme, 81 let, ale vliv Sokola na českou společnost je i nadále silný proto, že sokolové mají „v mysli vlast, v srdcích smělost, v pažích sílu.“

Bratři a sestry, nazdar!


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu