odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Senát

Vládu a bezpečnostní složky v boji proti státnímu terorismu podporujeme, říká vedení Senátu ke zjištěním ohledně výbuchu ve Vrběticích

Vládu a bezpečnostní složky v boji proti státnímu terorismu podporujeme, říká vedení Senátu ke zjištěním ohledně výbuchu ve Vrběticích

18.04.2021

Zástupci vedení Senátu vyjádřili na tiskovém briefingu, svolaném v reakci na aktuální informace v souvislosti s výbuchem ve Vrběticích, podporu české vládě a bezpečnostním složkám v boji proti státnímu terorismu ze strany Ruské federace. Zároveň důrazně upozornili na závažná aktuální rizika v česko-ruských vztazích.

„Senát dlouhodobě bojuje proti vlivu Ruska a dalších nedemokratických mocností a dlouhodobě na to nebezpečí, které nám hrozí, upozorňuje,“ říká předseda Senátu Miloš Vystrčil, podle kterého je potřeba se zbavit prorůstání ruského vlivu do českých politických, společenských a ekonomických struktur. „V Senátu jsme připraveni i nadále být v této věci nápomocni a podporovat naši vládu a naše bezpečnostní složky. I proto dnes říkáme, že podporujeme kroky naší vlády a všechny další kroky, které budou rychlou, efektivní a sebevědomou reakcí na nepřátelskou činnost vyvíjenou Ruskem a proruskými silami v ČR i za jejími hranicemi, neboť jsme součástí EU a součástí NATO,“ pokračuje Vystrčil.

„Dovolím si připomenout, že tento státní terorismus byl odhalen díky práci českých zpravodajských a bezpečnostních složek. Je třeba jejich práci napříč politickým spektrem ocenit a poděkovat jim za to,“ oceňuje předseda Senátu Vystrčil. „Je potřeba, abychom práci těchto složek, které se starají o naši bezpečnost, respektovali, neboť jsou zárukou naší bezpečnosti a měli by ji respektovat všichni ústavní činitelé. Nesmíme také zapomínat na hodnotovou a symbolickou rovinu, která se projevuje třeba i při výběru typu zahraničních návštěv nebo účastí našich činitelů na různých oslavných a jiných akcích. Tím přece jasně dáváme najevo, kdo je náš přítel a spojenec a u koho tomu tak není.“

„Jak je možné to, že se vláda tak lehkomyslně a, řekněme, i nedbale nevěnovala varování bezpečnostních služeb a slovy ministra Havlíčka oznámila, že přizve k dostavbě Dukovan ruský Rosatom v době, kdy nepochybně o celé té záležitosti musela mít nějaké informace?“ ptá se 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička. „Jednak by mě zajímalo, proč už dávno Česká republika neřešila přítomnost tak obrovského množství diplomatů z Ruska v ČR. 140 lidí je naprosto bezprecedentní počet a ukazuje se, že zdaleka ne všichni skutečně se věnují diplomatické práci. Tato otázka mně zajímá jako senátora za Prahu 6, kde sídlí ruská ambasáda. A konečně mě zajímá, proč se k celé situaci jasně nevyjádřil prezident Zeman.“

„Státní teroristický čin ve Vrběticích, tato agrese vážně zasáhla občany České republiky,“ upozorňuje místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová. „Víme, že tam zemřeli i lidé, byli to dva otcové rodin. Víme, že se obce i občané po několik let a vlastně do dnešního dne potýkají s negativními důsledky. A ztráta pro Českou republiku tak přesahuje více než jednu miliardu. Myslím, že je na místě vyzvat vládu, aby zahájila kroky a žádala o odškodnění celé této situace,“ vyzývá.

„Je potřeba postupovat koordinovaně a Senát je tady proto, aby vládě vytvořil podmínky a zajistil politickou podporu, protože tady už nejde o stranické zájmy, tady jde o životní zájmy národní bezpečnosti ČR,“ zdůrazňuje předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer. „To, co se stalo, pro nás není žádným překvapením. Přijali jsme v Senátu řadu usnesení k vměšování Ruské federace do bezpečnostních zájmů České republiky – k útokům na starosty a na představitele samosprávy ze strany vlády Ruské federace, k obsazení suverénního státu Ukrajina, která je dnes okupovanou zemí. Přijímali jsme celou řadu dalších usnesení, ostatně i Vrbětice už byly na pořadu jednání tohoto Senátu,“ vyjmenovává.

„Proto jsem se rozhodl svolat okamžitě mimořádnou schůzi našeho zahraničně-bezpečnostního výboru, abychom v nejbližší době mohli vyhodnotit, jaké další kroky je potřeba dělat a v čem vláda ČR bude potřebovat naši podporu a součinnost. Včera večer jsem osobně telefonoval panu plukovníku Jiřímu Mazánkovi a panu plukovníku Michalu Koudelkovi, šéfům BIS a NCOZ, abych jim poděkoval za jejich práci, ocenil profesionalitu, s jakou připravili celou věc, a zároveň vyjádřil pozvání, že s nimi chceme mluvit při nebližší možné příležitosti,“ uzavírá Fischer.

Zdroj: Senát PČR, www.senat.cz, Sue Nguyen, 18.04.2021


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu