odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Senát

Postup Rady ČT byl nezákonný, odsuzujeme útoky na svobodu a nezávislost médií veřejné služby

Postup Rady ČT byl nezákonný, odsuzujeme útoky na svobodu a nezávislost médií veřejné služby

19.11.2020

Senátorský klub Starostové a nezávislí ostře odsuzuje útoky na svobodu a nezávislost médií veřejné služby. Senátoři upozorňují na nezákonný postup Rady ČT při neodůvodněném odvolání dozorčí komise a nečinnost Rady ČT při řešení problémů ostravského studia. Po projednání problematiky senátní komisí pro sdělovací prostředky a výborem pro vzdělávání by se měl situací zabývat také Senát na své schůzi 19. listopadu.

„Situace kolem České televize začíná být opravdu kritická a rezignací předsedy Rady ČT vše jen vygradovalo. Je naší povinností v Senátu se jasně postavit za nezávislost našich veřejnoprávních médií,” uvádí Jiří Drahoš, předseda výboru pro vzdělávání, který je připraven na plénu Senátu předložit usnesení reflektující aktuální situaci v Radě ČT, a dodává: „Požadujeme, aby se situací zabýval také volební výbor Poslanecké sněmovny, jelikož do jeho kompetencí právě volba členů Rady České televize spadá.“

Okolnostmi v Radě České televize se dnes zabývala také Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky, která nechala situaci zhodnotit právníky. „Je naší povinností upozorňovat na protiprávní jednání, mezi která odvolání komise jako celku rozhodně patří. Je nepřípustné, aby Rada jednala v rozporu se zákonem o České televizi a přivlastňovala si práva, která jejím členům nenáleží, a podle nich následně postupovala bez špetky transparentnosti,“ říká předseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky Václav Chaloupek.

Jednání Rady České televize hodnotí jako protiprávní i Zdeněk Hraba, místopředseda ústavně-právního výboru. „Konkrétní porušení vidím v §8a zákona o České televizi. Aby totiž mohla Rada odvolat člena Dozorčí komise, měla to učinit s odkazem na §6 odst. 2, písm. b) zákona o ČT a uvést důvod a konkrétní skutečnosti jeho naplnění. Rada místo toho postupovala podle §6 odst. 3, což jí ale §8a neumožňuje,“ dodává Zdeněk Hraba.

USNESENÍ SENÁTU
z 2. schůze, konané dne 19. listopadu 2020

k aktuální situaci v Radě České televize

Senát

I. konstatuje, že Rada České televize odvolala dozorčí komisi a má za to, že způsob tohoto odvolání nebyl v souladu se zákonem o České televizi;

II. žádá volební výbor Poslanecké sněmovny, aby se na své nejbližší schůzi těmito pochybeními ze strany Rady České televize zabýval;

III. vyzývá Poslaneckou sněmovnu, aby v případě potvrzení porušení Zákona o České televizi členy Rady ČT zvážila odvolání těch členů Rady ČT, kteří se protizákonného jednání dopustili;

IV. pověřuje předsedu Senátu zaslat toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny a jeho prostřednictvím poslancům Poslanecké sněmovny.


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu