odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Senát

Senát si připomněl 100. výročí přijetí Ústavní listiny Československé republiky

Senát si připomněl 100. výročí přijetí Ústavní listiny Československé republiky

28.02.2020

Ve dnech 28. a 29. února Senát PČR hostil mezinárodní konferenci u příležitosti 100. výročí od přijetí Ústavní listiny Československé republiky Národním shromážděním. Konferenci zaštítil 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička společně s Akademií věd ČR a Univerzita Karlova.

Úvodní zdravice 1. místopředsedy Senátu PČR Jiřího Růžičky

Vážený pane rektore, pane velvyslanče, vzácní hosté, dámy a pánové,

dovolte mi, abych vás všechny přivítal v Senátu Parlamentu České republiky na mezinárodní konferenci, kterou si připomínáme jedno významné výročí. Ano, zítra uplyne přesně sto let od okamžiku, kdy byla přijata tehdejším Národním shromážděním Ústavní listina Československé republiky.

Dnes na ni vzpomínáme nejen proto, že stála na počátku ústavního pořádku našeho státu, ale zejména proto, že už při svém vzniku vzbuzovala pozornost díky své modernitě. Nevím, na kterém místě časopisu to bylo, ale vím zcela jistě, že ji významný český novinář Ferdinand Peroutka ve svém článku metaforicky přirovnal k čerstvě založenému parku. Na místo kdysi prázdné, byl dovezen trávník a zasazeny keře a stromy a všichni čekáme a doufáme, že se uchytí, zapustí kořeny, rozrostou. Žádný anglický park, který má za sebou staletí růstu.

Nemám v úmyslu plést se do práce skutečným odborníkům, kterých se na této konferenci sešlo mnoho, ale snad mně odpustí, když si troufnu vyjádřit názor, že to byla ústava velice moderní, pokroková a postavená na demokratických zásadách, úmluva, jakou si čerstvě vzniklý, mladý a ambiciózní stát zasloužil.

První ústava již také zřizovala Senát, který byl v té době spíše koncipován tak trochu jako zrcadlová komora tehdejšího Národního shromáždění. Tomu také odpovídal způsob volby senátorů. Domnívám se, že dnešní Senát, který staví na přímé volbě jednotlivých osobností, slouží více jako pojistka demokracie, ochránce ústavního pořádku a v neposlední řadě i jako opoziční hlas proti vládě a Poslanecké sněmovně.

No, příliš vděku za to čas od času nesklízí… Zejména v poslední době je Senát často znevažován z různých stran i míst nejvyšších a jeho význam bývá mnohdy zpochybňován. I přesto – nebo možná právě proto - je důležité si uvědomit, že Senát má nezastupitelné místo v politickém systému, protože právě on plní důležitou funkci strážce Ústavy.

Pro Ústavu České republiky tak, jak ji známe dnes, je typická výrazná stabilita a reálná neměnnost. Již zmíněný Ferdinand Peroutka kdysi napsal, že dobrá ústava musí být doplněna dobrou politikou. A Tomáš G. Masaryk by pravděpodobně dodal, že také slušnými lidmi.

Dámy a pánové, vítejte v Senátu, vítejte na konferenci ke 100. výročí Ústavy.


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu