odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Senát

Pietní akt - projev k památce padlých

Pietní akt - projev k památce padlých

08.10.2017

Za přítomnosti představitelů státu a zástupců sportovních a společenských organizací si v neděli 8. října Česká obec sokolská připomenula památku všech členů, kteří ve více než 155leté historii Sokola položili své životy za svobodu a demokracii.

Vážená paní starostko, pane předsedo Sněmovny, pane ministře kultury, vážené dámy a pánové, dovolte, abych začal velmi osobně. Nejsem historik, nepovažuji se za starého sokola, ale mnohé již pamatuji. Bylo to někdy v polovině 50. let, kdy mě maminka vzala za ruku a odvedla do veliké budovy blízko našeho bytu ve Vršovicích. „Kdo tě má pořád hlídat a sundávat ze stromů, tady se vyřádíš a ještě se naučíš poslouchat“, povídá. V obrovské tělocvičně Vršovické sokolovny stála v řadě spousta kluků a před nimi v nátělníku a teplácích nějaký pán. „Dobrý den“, zdravím, jak mě doma naučili. Pán se na mě přísně podíval a řekl: „My se tady zdravíme „Nazdar“. A podal mně ruku. To bylo moje první setkání se Sokolem a nutno říct, že dlouho nevydrželo, protože za krátkou dobu byl Sokol zrušen a nahrazen ČSTV. O desetiletí později jsem už sám vešel do této budovy a Tyršák, jak mu všichni říkali, se stal na léta místem mých vysokoškolských studií. Měli jsme to tady rádi, měli jsme rádi většinu svých učitelů -často Sokolem vychovaných – a moc dobře jsme si uvědomovali, kdo byli ti, kolem jejichž pamětní desky ve vestibulu jsme chodili. Končila totiž 60. léta a Sokol už nebyl žádné tabu. Ani toto období ale dlouho nevydrželo… Až přišel rok 1989 a Sokol opět vzlétl. Doufám, že teď už bude kroužit navěky! My se dnes sešli proto, abychom zavzpomínali a uctili památku lidí, kteří položili či nasazovali své životy v 1. světové válce, v protinacistickém odboji ale i v boji proti komunistické diktatuře. Sešli jsme se ale i proto, abychom si připomenuli, co Sokol a činnost jeho členů znamenala ve své více než 155 leté historii pro svobodu a demokracii naší země. Majetek je možné zabavit, Sokol přejmenovat, Slety nahradit spartakiádami, ale myšlenky a ideje Sokola se tak snadno – zaplať bůh - vymazat nedaly. A to je to, co bychom si měli všichni uvědomit a připomínat. Ti, jejichž památku si dnes připomínáme, si to opravdu zaslouží a my, my to dnes potřebujeme možná více, než bychom si přáli!


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu