odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jirí Ružicka - Fotogalerie

Slavnostní předávání cen MŠMT

27.11.2018

Udělování cen v oblasti vysokého školství, vědy, výzkumu za rok 2018

Úvodní zdravice 1. místopředsedy Senátu PČR Jiřího Růžičky

Vážený pane ministře, pane velvyslanče, Vaše Magnificence, vážené laureátky a laureáti, vzácní hosté, dámy a pánové,

dovolte, abych vás všechny přivítal v Senátu Parlamentu ČR na slavnostním předávání cen MŠMT. Cen, které budou dnes odpoledne uděleny vysokoškolským studentům, absolventům, doktorandům, ale i vědcům, učitelům a dalším odborníkům za vynikající práci v oblasti vzdělávání.

Jak příznačné, že jsme se sešli právě v nádherném Rytířském sále Valdštejnského paláce! Valdštejnský palác dal totiž zbudovat po bitvě na Bílé Hoře Albrecht z Valdštejna, jeden z nejmocnějších a nejbohatších mužů své doby. Přibližně v té samé době – tedy po porážce stavovského povstání – odchází definitivně z Čech do exilu jeden z největších myslitelů a učitelů nejenom své doby - Jan Amos Komenský.

Těžko si představit větší paradox:
- na jedné straně bezskrupulózní válečník, muž, který díky válce získal nezměrný majetek, vliv a moc
- na straně druhé mírotvorce, který díky válce přišel o vše, ztratil domov, ale do konce života nepřestal věřit, že náprava společnosti je možná a cestou k nápravě je právě vzdělání

Ceny, které budou dnes předány, jsou oceněním práce těch, kteří svým dílem přímo či nepřímo na tuto myšlenku navazují.

Lidí, kteří přispívají k nápravě věcí lidských, k zušlechtění a rozvoji společnosti svou úspěšnou a usilovnou prací v oblasti vzdělávání.

Dámy a pánové vítejte v Senátu na předávání cen MŠMT!

Slavnostní předávání cen MŠMT Slavnostní předávání cen MŠMT Slavnostní předávání cen MŠMT
Slavnostní předávání cen MŠMT Slavnostní předávání cen MŠMT Slavnostní předávání cen MŠMT

Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu