odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Aktuality

Před třiaosmdesáti lety zavlála nad Pražským hradem vlajka nacistického Německa

Před třiaosmdesáti lety zavlála nad Pražským hradem vlajka nacistického Německa

15.03.2022

V úterý 15. března 2022 si zástupci Senátu, Poslanecké sněmovny, ministerstva obrany, hlavního města Prahy, velvyslanectví či Československé obce legionářské připomněli u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí na oběti nacistické okupace.

Projev 1. místopředsedy Senátu PČR Jiřího Růžičky u příležitosti 83. výročí okupace Československa nacistickým Německem.

Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, Vaše Excelence - vážení páni velvyslanci, vážení představitelé Armády ČR, vážená paní radní, čestní hosté...

Je 15. března 2022 a my si připomínáme 83. výročí dne, kdy bylo Československo obsazeno nacistickým Německem. Lépe řečeno zbytek, který z Československa zbyl. Po Mnichovské dohodě byly jak známo v roce 1938 Sudety sjednoceny s Německou říší, 14. března pak vznikl samostatný Slovenský štát. V ten samý den oznámil Hitler svůj záměr okupovat za několik hodin zbytek českých zemí a připojit je ke Třetí říši. V případě nesouhlasu s okupací vyhrožoval leteckým bombardováním Prahy. Během 15. března 1939 pak obsadila německá vojska české země. Armáda, svázaná rozhodnutím politiků, se nemohla postavit na ozbrojený odpor. O den později nad Pražským hradem zavlála nacistická vlajka…

Je 15. března a my stojíme před symbolem naší státnosti, ve středu Evropy, a jen pár stovek kilometrů od nás zuří válka. Válka, kde umírají nevinní lidé. Válka, ve které jiní lidé nasazují a ztrácí životy pro budoucnost své země. Válka, která v mnohém začala velice podobně jako před lety nacistická okupace Československa.

Měli bychom proto mít na paměti, že na začátku historických katastrof vždy stojí nezájem, nepochopení, zbabělost či strach z nebezpečí, které se blíží. Chci věřit, že dnes si toto nebezpečí moc dobře uvědomujeme a jako civilizovaná Evropa nedopustíme, aby se historie opakovala. Je nepřípustné, aby jiný diktátor a válečný zločinec dnes vyhrožoval Ukrajině a vlastně i celé Evropě a chtěl za cenu neuvěřitelných obětí budovat slávu svého impéria!

Měli bychom si uvědomit, že na východ od nás se nejedná pouze o budoucnost Ukrajiny, ale také budoucnost Evropy a budoucnost naší země!

Ano, sešli jsme se především proto, abychom zavzpomínali na březnové události roku 1939. Ale také proto, abychom si uvědomili, že ustupovat zlu je cestou do pekel a že solidarita a pomoc je důležitou vlastností a podstatou lidství.

Zavzpomínejme právě zde, u sochy T. G. Masaryka, na ty, pro které pojmy vlast, svoboda, statečnost, obětavost, ale i hrdost a čest znamenaly a i dnes znamenají víc než jejich život.


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu